Atlas de Histoloxía Vexetal e Animal inicioInicio
IMÁXENES:   EPITELIO   GLANDULAR.
GLÁNDULA   EXOCRINA.
celulas secretoras intraepiteliales

Pulmón: glándula exocrina
Especie: porco (Sus scrofa domesticus; mamíferos)
Técnica: PAS-hematoxilina en cortes de 8 micras de parafina.


As glándulas exocrinas propiamente ditas caracterízanse por presentar un conducto excretor polo que liberan o seu producto. A morfoloxía das porcións secretoras e excretoras, e a súa organización dan lugar a unha gran variedade de glándulas exocrinas. Así, cando o conducto excretor está ramificado fálase de glándula compuesta e se non está ramificado de. Chámanse glándulas tubulares cando a porción secretora ten forma de tubo, acinares cando a parte secretora ten forma de alvéolo, ou túbulo acinar cando hai ámbalas formas.