Atlas de Histoloxía Vexetal e Animal inicioInicio
IMÁXENES:   EPITELIO   SIMPLE   CUBICO
epitelio simple cubico

Glándula exocrina da tráquea: conducto excretor
Especie: ratón (Mus musculus; mamíferos)
Técnica: PAS-hematoxilina en cortes de 8 micras de parafina.


O epitelio simple cúbico está formado por células que presentan un núcleo situado central ou lixeiramente basal e esférico. Tapiza superficies de secreción (glándula tiroides), de conducción (conductos de glándulas exocrinas), de protección (superficie do ovario) e de absorción/excreción (túbulos renais).