Atlas de Histoloxía Vexetal e Animal inicio Inicio
IMÁXENES:   EPITELIO   DE   TRANSICIÓN
epitelio de transicion epitelio de transcicion estirado

Vexiga urinaria
Especie: rato (Mus musculus; mamíferos)
Técnica: Hematoxilina-eosina en cortes de 8 micras de parafina.


binucleadas
Célula binucleada na capa superficial do
epitelio de transición

O epitelio de transición ou transicional chámase así porque se pensaba que era unha transición entre o epitelio plano estratificado e o cilíndrico estratificado. Trátase dun epitelio estratificado formado por un número variable de capas de células (entre 2 e 6) dispostas dun modo un tanto irregular. Reviste os tractos urinarios, desde os cálices renais (con 2 capas celulares) ata a uretra (con 4 ou 5 capas), pasando pola vexiga urinaria (ata 6 capas celulares). é un epitelio impermeable aos sales e ao auga polo que forma unha barreira osmótica entre os ouriños e os líquidos intersticiais.

Ten gran capacidade de distensión, demostrable co enchido da vexiga urinaria, grazas a que as células das capas superficiais se aplanan por estiramento, tomando aspecto de epitelio escamoso. Esta capacidade deriva das características especiais das células máis superficiais que presentan zonas de maior grosor no súa parte apical denominadas placas. Estas placas están separadas por unhas franxas máis delgadas, dándolle un aspecto rugoso á porción apical da célula sobre todo cando a vexiga se baleira, como se pode observar na primeira fotografía. Algunhas das células máis superficiais deste epitelio son binucleadas (como a indicada na imaxe da dereita). Na parte basal do epitelio as células son menos voluminosas e máis numerosas, crecendo en tamaño a medida que nos aproximamos á zona apical. Non existen interdixitacións desde o tecido conectivo similares ás que normalmente se atopan nos epitelios estratificados, sendo neste caso o límite epitelio-conectivo practicamente plano. Como no resto dos epitelios, en dito límite existe unha matriz extracelular especializada denominada lámina basal.