Inicio Inicio
Atlas de Histoloxía Vexetal e Animal
CUESTIONARIOS DOS TEJIDOS ANIMAIS

Aquí poderanse pór a proba os coñecementos adquiridos nas páxinas descritivas do Atlas de Histoloxía Vexetal e Animal. Hai un cuestionario por cada tipo ou subtipo de tecido estudiado. Cada un deles divídese en dúas partes:

    a) Preguntas de verdadeiro ou falso sobre coñecementos teóricos.

    b) Preguntas relacionadas coa identificación de estructuras en imaxes de tecidos.

Todas as cuestións pódense responder coa información que se atopa na parte descritiva e nas imaxes que nela aparecen. Unha vez contestado un determinado cuestionario, premendo o botón que está ao final deste aparecen os resultados. Neles están as preguntas acertadas e falladas coas súas respostas respectivas. Ademais, ao final desta páxina tamén se mostra un pequeno resumo numérico coa puntuación conseguida.Atlas de Histoloxía Vexetal e Animal
Mapa do sitio    Novidades    Tecidos animais
Departamento de Bioloxía Funcional e Ciencias da Saúde.
Facultade de Bioloxía. Universidade de Vigo