inicio Inicio
Atlas de Histoloxía Vexetal e Animal
VISITA GUIADA POLOS TECIDOS ANIMAIS
TECIDO CONXUNTIVO
anterior Epitelio glandular Inicio Conectivo propiamente dito siguiente

Cuestionarios
Tecidos animais

O tecido conxuntivo é o principal constituínte do organismo. Denomínaselle tecido de sostén posto que sostén e cohesiona a outros tecidos e órganos. Todas as sustancias que se absorben polos epitelios teñen que pasar por este tecido e serve de ponte de comunicación entre distintos tecidos e órganos polo que xeralmente considéraselle como o medio interno do organismo. Baixo o nome de conxuntivo englóbanse unha serie de tecidos heteroxéneos pero con características compartidas. Unha delas é a presencia dunha gran proporción de sustancia extracelular e unha baixa densidade de células. é precisamente a sustancia extracelular a principal responsable das características mecánicas e bioquímicas. A clasificación do tecido conectivo en distintos subtipos depende dos autores pero xeralmente agrúpanse da seguinte forma:


Conectivo propiamente dito Laxo o areolar
Denso
Reticular
Mesenquimático
Conectivo especializado Adiposo
Cartilaxe
Óso
Sangue
anterior Epitelio glandular Inicio Conectivo propiamente dito siguiente