inicio Inicio
Atlas de Histoloxía Vexetal e Animal
PRESENTACIÓN

¡ Benvidos ! a este Atlas de Histoloxía Vexetal e Animal.
Un lugar de Internet dedicado á histoloxía, a organografía e a citoloxía.Hai magníficos textos e sitios en Internet que tratan da histoloxía, máis abundantes os relativos aos tecidos animais pola súa relación co medicamento ou veterinaria. Tendo en conta isto e sabendo que un atlas máis non achega valor engadido aos xa existentes, se exceptuamos o poder acceder a abundantes imaxes orixinais, ¿Por qué un atlas máis?

Hai varias razóns para iniciar este proxecto:

a) Unha inquietude por ofrecer aos alumnos de bioloxía un material centralizado o máis completo posible para reforzar a súa aprendizaxe de histoloxía animal e vexetal.

b) Crear unha ferramenta para axudar a coñecer e identificar estructuras tisulares e celulares. Diagnosticar imaxes de tecidos é esencial para conseguir unha base sólida en histoloxía. Por iso, este aspecto é especialmente tratado e constituirá o centro de gravidade do proxecto. Seleccionáronse imaxes de alta calidade, sobre as cales é posible interaccionar para aprender as súas características morfolóxicas máis destacadas.

c) Agregar outras ramas importantes que complementan á histoloxía, e que ao noso xuízo poderían achegar un maior interese a este sito: organografía comparada, exercicios para a identificación de estructuras histolóxicas e un capítulo de técnicas histolóxicas. Tamén planeamos incorporar unha parte dedicada á citoloxía. Un descoñecemento da estructura e fisioloxía celular limitan enormemente a capacidade de comprensión da organización e funcionamento dos tecidos e dos órganos.

O espírito deste proxecto é crecer mediante o achegue constante de contidos e material gráfico, pero sempre tratando de que sexa fácil de utilizar, de "navegar" e, sobre todo, que resulte útil. As actualizacións e novas achegas serán apuntadas na páxina de novidades. Todos os proxectos gañan cando se fan en colaboración e é por iso que animamos a participar a calquera persoa interesada en achegar contidos ou suxestións.


Manuel Megías Pacheco
Pilar Molist García
Manuel Angel Pombal Diego


Departamento de Bioloxía Funcional e Ciencias da Saúde
Facultade de Bioloxía
Universidad de Vigo